Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Památky Kostel sv. Spyridiona
Kostel sv. Spyridiona

altKostel sv. Spyridona byl postaven v roce 1590 jako soukromý kostel rodiny Bulgari.

Kostel je jednolodní bazilika, na vysoké zvonici jsou tři páry zvonů. Kostel je pravoslavný  s rovným malovaným stropem a  mramorovým ikonostasem, který má podobu průčelí chrámu.
Strop maloval malíř Panajotis Doxaras, který je v chrámu pochován. Strop se skládá z dvaceti obrazů. Velké ovály představují a) ekumenický sjezd, kterého se zúčastnil sv. Spyridion, b) glorifikace  Benátek  c) vyléčení syna Velkého Konstantina sv. Spyridionem. Stěny byly původně potažené damaškem, malby na stěnách byly jenom napravo a nalevo od oltáře.  Ikony na stěnách  jsou od různých malířů 17. a 18. stol. a představují Jana Zlatoústého, sv. Spyridiona, Cyrila Alexandrijského, 
sv. Theodoru, Gregorije Theologa,  sv. Stefana a jiné.
Vepředu v kapli na pravé straně jsou ve stříbrné rakvi uložené ostatky sv. Spyridiona. Těm se chodí dennodenně klonit stovky veřících.
V narthexu je ve vitrině baldachýn, který se při litaniích nad svatým nese. Na druhé je  straně epitaf, který se zdobí a vynáší na Velkou Sobotu.

 

Autor: Hana Anthi