Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Památky Kostel sv. Jasona a Sosipatra
Kostel sv. Jasona a Sosipatra

altKostel  svatého Jasona a Sosipatra je nejpěknější ukázka byzantské architektury na ostrově.

Jedinečné doklady o vzniku tohoto kostela dávají dvě desky s nápisy z 11. stol., které jsou vestavěny cihlami nalevo a napravo vstupních dveří cca 2 m vysoko. Stavba chrámu je datovaná kolem roku 1000. Není známé, jestli od samého vzniku  patřil kostel klášteru. Je jisté, že klášter tu stál ve 14., 15. stol. Po dobytí Konstantinopole v roce 1453 Turky, zde našla útočiště Katerina Centurione, manželka posledního dědice dynastie Paleologů, která v tomto klášteře  zemřela 16.8.1462. Při obléhání ostrova Turky v roce 1537,  byl kostel těžce poškozen a velká část jižní zdi musela být obnovena. Malá zvonice je benátská ze 17., 18. stol. Kostel byl zřízen na památku sv. Jasona a Sosipatra na místě původní menší stavby, zasvěcené sv. Andreasovi. Kostel je kasický křížový kupolový chrám. Necha hol postavit a vyzdobit biskup Theofanos.Spodní část chrámu je postavena z nepravidelných kvádrů, spojených cihlami. Cihly tvoří Kristův monogram IC (Ježíš Kristus). Dekorativní je vrchní část zdi  -  vodorovně cihly s ornamentem IC, dvě dvojité řady cihel - cik cak. Na jižní stěně apsidy (výklenku oltářního prostoru) a kupoli chybí tyto plastické ozdoby. Kupole je osmistěnná, rozčleněná na svých rozích až do výšky kupole štíhlými polosloupky. Kostel se skládá z narthexu, vlastního chrámu a oltářního prostoru. Kupoli podpírají dva samostatné sloupy na západní straně a sloupy oltářního prostoru na východní. Postranní délka je 11 m a šířka 3,4 m. Na východní straně jsou 3 apsidy - výklenky. Kostel je postaven do kříže.
Jako jeden z mála řeckých byzantských kostelů nese kostel stopy baroka. Starý ikonostas byl nahrazen barokním, který se zachoval do dneška. Na ikonostasu jsou ikony sv. Niké, Jana Křtitele jako anděla, sv. Andrease a sv. Kerkyry. Všechny ikony jsou z konce 19. stol. nebo z 20. stol. V prostředním výklenku jsou hroby sv. Jasona a Sosipatra. Cenné ikony v tomto kostele jsou ze starého ikonostasu  od E. Tzanese ze 17. stol., a to ikona  jednoho z nejvýznamnějších teologů východní církve Jana Damaskina (675-749), mnicha Gregoria Palama (1296-1359), ikony svatých Jasona a Sosipatra a 4 evandělistů.

Autor a foto: Hana Anthi

altaltsv. Jasonsv. Sosipatros