Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Památky Jiné památky ve městě
Jiné památky ve městě

altNa Horním náměstí se  nachází  Rotonda ("Sterna"), kruhová stavba v dorském stylu, postavená v roce 1816 na počest prvního anglického místodržitele Thomase Maitlanda.

Na rohu náměstí se nachází růžová  budova Jonské Akademie, první novodobé řecké university, kterou  založil v době anglické nadvlády milovník Řecka lord Guilford.  Budova byla velmi poničena bombardováním v roce 1943.
Když projdeme jakoukoliv úzkou uličkou z náměstí Spianada za Jonskou Akademií, tak se ocitneme na  náměstí Radnice, kde stojí budova radnice známá jako San Giacomo  podle altnázvu vedle stojícího kostela. Radnice je jednou z nejvýznamnějších a nejzachovalejších benátských budov města. Byla postavena v roce 1693  jako klub aristokratů (Loggia). Na východní straně budovy je vestavěna busta Moroziniho. V roce 1720 byla budova přeměněna na divadlo, jež pod názvem San Giacomo fungovalo až do roku 1903, kdy bylo postaveno nové divadlo. K původní budově divadla bylo přistaveno jedno patro a od té doby v něm sídlí radnice. Naproti budovy radnice, na druhé straně náměstí, stojí bývalé sídlo latinského biskupa. I tato budova byla postavena v období nadvlády Benátek, poničena za druhé světové války, po jejím obnovení se stala sídlem Řecké banky.
V blízkosti  radnice stojí katolický metropolitní kostel sv. Jakuba. Dříve stál katolický metropolitní kostel  uprostřed Staré pevnosti a byl zasvěcen sv. apoštolům Petru a Pavlovi.alt Kostel sv. Jakuba byl postaven v roce 1553 a vysvěcen metropolitou Jakubem. Kostel byl upraven v roce 1658 metropolitou Labiem, který přistavěl různé kaple, jako např. kapli sv. Arsenia, korfského biskupa. Kostel je jednolodní chrám se šesti kaplemi. Napravo jsou kaple: Neposkvrněné početí Panny Marie (kde jsou dva velké obrazy, které ukazují  kázání a smrt sv. Arsenia  a  různé mramorové zdobené části, které se dochovaly z kostela Panny Marie  Evangelistky, zničeného bombardováním) a sv. Spyridiona a Arsenia, nalevo kaple: sv. Thyresie, Panny Marie Uzdravující  a Ježíše Krista Krále králů. Nynější oltář je nový z roku 1970, původní byl poničený bombardováním za druhé světové války (14.9.1943). Hudební nástroj z roku 1848  sem byl přenesen z kostela sv. Františka. V kostele se slouží třikrát denně mše. V blízkosti se nachází také budova Jonskéhoalt parlamentu, kde 23.9.1863 bylo odhlasováno spojení Jonských ostrovů s Řeckem. Budova byla postavena v období nadvlády Angličanů (1852) a velmi zničena bombardováním v období druhé světové války.
Na dalším menším náměstí Hrdinů Kyperského boje blízko náměstí Liston stojí hned tři kostely: kostel sv. Spyridiona, kostel sv. Jana a kostel Panny Marie Cizinců. Název kostelu dali Korfané proto, že do tohoto kostela chodili na mši přistěhovalci z protějšího pevninského Řecka (Epiru). Kostel byl postaven v roce 1689 a zvonice v 18. stol. V kostele jsou ikony malíře Emmanuela Tzane. Nedaleko je budova korfské Filharmonie Mantzaros, založené v roce 1840 jako protest Korfanů vůči Angličanům, kteří v roce 1837 odmítli hudebně doprovázet procesí pravoslavné církve. Zakladatelem je hudební skladatel Mantzaros, skladatel řecké národní hymny.

alt  Na druhé straně  náměstí Spianada, za palácem sv. Michala a Jiří, na ulici Arseniu, stojí budova tzv. Čtenářského klubu Korfu, nejstaršího vzdělávacího zařízení celého Řecka. Klub založil filosof a diplomat Petr Vrailos Armenis v roce 1836. Knihovna  obsahuje 30.000 svazků, mezi nimiž jsou i jedinečné svazky literatury „sedmi ostrovů“, mnoho rukopisů, leptů, obrazů, map atd.
Kousek níž v oblasti Murajia  se nachází neoklasická budova bývalé místní správy (prefektury), postavené v roce 1835 podle návrhu korfského architekta  I. Chroni na místě domu, kde se narodil J. Kapodistrias. Ve stejné ulici, blíž ke starému přístavu, stojí dům, ve kterém prožil poslední roky svého života národní básník Dionýsos Solomos. Dnes je v tomto domě muzeum se sbírkou byst, obrazů, rukopisů a osobních předmětů básníka, který složil řeckou hymnu..

Na  náměstí Kremasti stojí předalt kostelem   Panny Marie benátská kašna. Říká se, že v  noci z kašny vychází telátko a bučí. Ten, kdo zaslechne jeho bučení se třese strachy, co zlého se mu přihodí. Korfané považují bučení telete za špatné znamení. Proto se v noci  vyhýbají  tomuto malému náměstí. Kdo ví. Co kdyby zrovna tu chvíli, kdy jdou okolo, telátko vylezlo z kašny a svým zabučením na ně přivolalo nějaké neštěstí?
altNedaleko od náměstí Kremasti je Metropolitní kostel sv. Theodory, ke kterému od strany moře, kde byl "starý" přístav, vede široké schodiště. Tady se velmi často konají svatby.
Trojlodní chrám byl postaven v roce 1577 na místě menšího kostela. Ostatky sv. Theodory jsou uloženy ve stříbrné tepané truhle, darované korfskými rodinami Vusolinu, Pierri a Mastraka. Truhla je umístěna na mramorovém podstavci a dá se otvírat ze všech stran. Litanie s ostatky sv. Theodory ve vzpřímené poloze se konají v Ortodoxní Neděli a na svátek sv. Theodory 11. února se koná slavnostní mše a současně se otevírá rakev a ostatky se vystavují k lidovému poklonění. V ten den se také uctívá sv. Vlasios, protože na místě , kde stojí metropolitní chrám stál dřív malý kostelík zasvěcený sv. Vlasiovi. Na jeho počest se kromě chleba rozdávají kousky melounu, aby věřícím připomnělo možnost léčby ovocem a různými bylinkami, tak jak dělal sv. Vlasios - lidový léčitel.
Ikona sv. Theodory je nalevo - drží ikonu. Nejstarší ikona (možná nejstarší ikona dochovaná na Korfu) je ze 14. stol. namalovaná na obou stranách - Panna Marie a sv. Arsenius (biskup). Další ikony představují zobrazení ze Starého a Nového Zákona.

Autor: Hana Anthi