Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Korfu Historie Anglická nadvláda
Anglická nadvláda

altNa vídeňském jednání (po bitvě u Watterloo) bylo dohodnuto předání Jonských ostrovů

pod ochranu Angličanů na jedno desetiletí  pod názvem "Spojené státy Jonských ostrovů".

Oficiálním jazykem byla stanovena řečtina! Anglická nadvláda   na Korfu trvala od listopadu 1814 do roku  1864.
Prvním anglickým místodržitelem na Korfu se stal  dřívější anglický místodržitel v Indii Thomas Maitland (1816 - 1824), který  soustředil veškerou moc ve svých rukou. Odstranil sobě nepohodlné senátory a ustanovil 6 člennou vládu, jejíhož předsedu jmenuje Anglie na doporučení místodržitele.  V období vlády Maitlanda byl na náměstí postaven palác sv. Michala a Jiří  a v  roce 1822  na vrcholu Staré pevnosti  první maják z celého Řecka. 
Maitland byl proti řeckému osvobozovacímu hnutí, a tak rozhodl, že ten, kdo se zúčastní bojů, ztratí politická práva a současně mu bude zabaven veškerý majetek, pokud se nevrátí do 20 dnů z protějšího Epirosu a do 42 dnů z Peloponésu. Tato opatření vyvolala velký odpor obyvatelstva.Po něm nastoupil  Friderick Adam (1824 - 1832),  který  předchozí  tvrdá nařízení Maitlanda zrušil.  Adam na Korfu zřídil vodovod (do té doby bylo město zásobené vodou ze 13 nádrží - 7 ve městě a 6 v pevnostech) a jemu Korfané vděčí za větší část silniční sítě. Adam se oženil  s Korfankou Dinou Palatianu. Pro ni nechal postavit palác Mon Repo.
Další angličtí místodržitelé na Korfu:
1832 - 1833 George Nuget
1833 - 1841 baron Howard Duglas 
1841 - 1842 Stewart Mackenzie
1841 - 1849 John Seaton
1849 - 1855  Henry  Word
1855 - 1859 John Young
1858 - 1859 William Gladstone
1859 - 1863 Henry Storks

V období nadvlády Angličanů byly zakládány první školy na venkově. Děti ale většinou do školy nechodily. Číst a psát na vesnici uměl většinou jenom pop. Postavení žen na venkově bylo podřazené mužům.  Ve městě Korfu byla v roce 1824 založena Jonská Akademie (komte Guilford 1766-1827), kde se studovala theologie, práva, filosofie a lékařství a později byly připojeny i jiné vědní obory. Jonská Akademie fungovala nepřetržitě 40 let až do spojení Korfu s Řeckem v roce 1864. (V Athénách byla Univerzita založena až v roce 1837).
Situace na Jonských ostrovech byla po vypuknutí osvobozovacích bojů  a vyhlášení nezávislého Řecka  v roce 1821 neklidná. Obyvatelé si přáli  připojení Jonských ostrovů k Řecku. V listopadu 1858 poslala anglická vláda mimořádného místodržitele Williama Gladstowna, aby prozkoumal mínění obyvatel ostrovů, co se týče připojení k Řecku. W. Gladstown se přesvědčil o tom, že obyvatelé chtějí připojení ostrovů k Řecku. Přesto se Anglie zatím ostrovů nevzdala. Po odstoupení řeckého krále Otty a volbě Jiřího se Anglie dohodou ze 14/11/1863  Jonských ostrovů vzdala ve prospěch Řecka.
21/5/1864
odstoupily  anglické branné síly z ostrovů a  byla  vztyčena řecká vlajka.

Autor: Hana Anthi