Corfu Travel

Select Hotel

Payments by

Home Corfu Sights Museums Archeological
Archeologické muzeum

altBudova Archeologického muzea na Korfu se nachází v ulici Vraila za tenisovým kurtem.

Když půjdete z náměstí Spianada od rotondy Maitlanda nebo od sochy Kapodistria, okolo hotelu  Corfu Palace, tak 1. ulici za hotelem zatočíte doprava.
Muzeum se rekonstruuje, je zavřené.  Muzeum je bezbariérové.
Muzeum bylo postaveno v letech 1962-1965 a jsou v něm vystaveny nálezy z doby kamenné, bronzové a železné. Nejvýznamnější exponát je v prvním patře až úplně vzadu v tzv. Síni Gorgony. Na stěně  je vystavený západní  štít z  velkého dorského chrámu Artemis (585 p.n.l.).Tento štít je nejstarší dochovaný kamenný štít z celého starověkého Řecka! Uprostřed je zobrazená hrůzná Gorgona s hady ve vlasech a  pase, jak utíká směrem napravo, ale dívá se strašlivým pohledem přímo na nás. Vedle  ní jsou její dvě děti – Chrysaor napravo a Pegas nalevo. Dál 2 lví pardálové (hlava lva a tělo pardála) a v okrajích štítu Titanomachie neboli boj nových bohů v čele s Diem se starými bohy, Titány.
V Severní síni je vystavená část štítu  s Dionýsovým symposiem (500 p.n.l.). Tady podle číše (rohu) poznáváme boha Dionýsa ležícím na lenošce s mladíkem. Oba se se zájmem dívají na druhou stranu - část štítu, která se nedochovala. Pod stolkem leží pes.
V Jižní síni si všimněte sochy „Lva Menekrata“ (konec 7.stol.p.n.l.), nazvané podle pomníku, kde byla nalezena.

 

Autor: Hana Anthi