Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Sochy ve městě Korfu

 Ve městě Korfu a zvlášť na náměstí Spianada se nachází mnoho soch významných osobností.

 

 

Ioannis Kapodistrias, první guvernér Řecka.  Socha se nachází na konci náměstí Spianada, na opačné straně než je palác sv. Michala a Jiří, na vyvýšeném místě. Socha byla vyrobena z pentelského mramoru, dílo začal sochař Leonidas Drosis a po jeho smrti ho dokončil jeho žák Jorgos Xenakis.  Socha stojí na vysokém podstavci (3 m) v celkové výšce 5,20 m. Na podstavci je emblém rodiny Kapodistria s vavřínem a slovy "víra" a "vlast".
Frederick Adam
bronzová socha anglického místodržitele  se nachází před palácem sv. Michala a Jiří nad bazénkem s vodou. Sochu vytvořil korfský sochař Pavel Prosalentis. Frederick Adam se zasloužil o stavbu vodovodní a silniční sítě na Korfu.
Schulenburg
, německý generál.  Sochu z bílého mramoru carrara ve stylu rokoko  vytvořil italský sochař Antonio Corradini, jehož díla se nacházejí v Neapoli, ve Vídni a Praze. Socha původně stála uprostřed Staré pevnosti, nyní se nachází před jejím vchodem. Generál Schulenburg stojí na vysokém podstavci oblečený do  krátkého římského pláště a brnění, s vavřínovým věncem na hlavě, maršálskou holí v ruce.  Dívá se směrem k městu, které zachránil. V nápisu na podstavci stojí: Křesťanský demokratický stát Benátky za zásluhy....
Petros Vrailas – Armenis
. Bronzová busta je umístěna pod palácem sv. Michala a Jiří a naproti Čtenářskému spolku. Velký Korfský filosof se narodil 10.12.1812 na Korfu. Studoval v Itáliii  a v Paříži, kde vystudoval práva. Po návratu na Korfu se aktivně zúčastnil politického a společenského života. Stal se spoluzakladatelem Čtenářského klubu v roce 1836  a Vzdělávací Společnosti v roce 1845. Financoval založení Filharmonické Společnosti v roce 1859, vydával noviny „Vlast“ a založil politickou stranu Reformátorů.  Bojoval za připojení Jonských ostrovů k Řecku. Vyučoval  jako profesor  filosofie na Jonské Universitě.  V letech 1852-1856 byl senátorem  Senátu Sedmi Jonských ostrovů. Byl oceněn titulem rytíře  a dostal Velký kříž Řádu sv. Michala a Jiří. Po připojení Korfu k Řecku se stal ministrem zahraničí  a vyslancem. Zemřel v Londýně v roce 1884. Pohřben je na 1. korfském hřbitově.
Lord Friderick – North, komte Guilford
se narodil v Londýně 7.2.1766, studoval práva na Oxfordu, byl jedním z velkých milovníků Homéra  a starověkého Řecka. Dokonce přestoupil na ortodoxní církev a dal se pokřtít jménem Georgios. Zemřel 14.10.1827 na jedné z cest do Londýna, kde chtěl zabezpečit finanční prostředky na provoz Jonské Akademie, za jejíž otevření bojoval. Socha je dílo sochaře K. Apergise z roku 1883. Nachází se v parku bratří Durrellových na náměstí Spianada.
Athinagoras První
- metropolita  Kerkyry a  ekumenický patriarcha se narodil  r.1886 v malé vesničce na Epiru. Vystudoval theologii, stal se diakonem (jáhnem) a v roce 1922 byl zvolen metropolitou Kerkyry a Paxosu a v roce 1930 arcibiskupem pro Severní a Jižní Ameriku, kde sloužil 18 let.  Za jeho působení na Korfu byla zřízena škola pro duchovní, dívčí gymnázium, druhé chlapecké gymnázium a Korfská škola. V roce 1948 byl zvolen ekumenickým patriarchou v Konstantinupoli. V roce 1964 se setkal s papežem Pavlem VI.  Zemřel v Konstantinopoli v roce 1972. Mramorová socha Athinagorase I. od sochaře Nikolase se nachází od roku 1991 na metropolitním náměstí.
Mramorová busta Dionýsa Soloma na náměstí Spianada  je  dílo sochaře Michala Tombra. Básník Dionýsos Solomos se narodil  v dubnu 1798 na Zakynthosu, studoval v Itálii a v roce 1828 přijel na Korfu, kde se usadil natrvalo. V roce 1823 napsal "Hymnu svobody", báseň, jejíž první dvě sloky se staly řeckou státní hymnou. Zemřel 9.2.1857 na Korfu.Busta Nikolaose Mantzara z mramoru, dílo Michala Tombra, je umístěná před budovou divadla. Nikolaos Mantzaros se narodil v roce 1795 na Korfu v aristokratické rodině. Studoval v Itálii, po studiích se vrátil na Korfu, kde  50 let vyučoval zdarma hudbě. V roce 1840 Se stal ředitelem Filharmonické společnosti na Korfu. N Mantzaros mimo jiné zhudebnil řeckou hymnu. Zemřel na Korfu v roce 1872.
Busta Spyrose Samarase - dílo Achillea Apergise. Samaras se narodil 1861 na Korfu a zemřel 1917 v Athénách. Hudební skladatel napsal několik oper a složil také hudbu na počest konání prvních současných olympijských her (Olympijská hymna).
Lorenzos Mavilis
se narodil na Ithace korfským rodičům. Studoval na Korfu, v Athénách a v Mnichově. Lorentzos Mavilis, básník, překladatel, filolog se zúčastnil se osvobozovacího boje Řeků proti Turkům. V roce 1912 padl v bitvě blízko u Ioanniny. Sochu vytvořil sochař Petros Rumbos. Mramorová bysta je umístěna na Spianadě v parku Durrellových.
Konstantinos Theotokis
se narodil na Korfu ve staré  a vážené aristokratické rodině. V Paříži studoval filologii, matematiku, lékařství a chemii, aniž by získal vysokoškolský titul. Uměl němčinu, angličtinu, italštinu, latinu a sanskrit. Od mládí se věnoval překladatelské činnosti  a básnické tvorbě. Po návratu na Korfu se usadil ve svém sídle v Karusades. Aktivně se zúčastnil povstání na Krétě v roce 1896 a řecko-turecké války v Thessalii v roce 1897. Do řecké literatury se zapsal svými povídkami Čest a peníze, Otroci ve svých poutech, Život a smrt Karavela, Odsouzený  a další. Zemřel na Korfu v roce 1923. Jeho bysta je v parku bratrů Durrellových na náměstí Spianada.
Andreas Andreadis
se narodil na Korfu 12.12.1876. V Paříži vystudoval práva. Význačný ekonom, profesor na Universitěv Athénách, ekonomický poradce mnoha řeckých vlád. Vypracoval mnoho  ekonomických studií  v řečtině, francouzštině a angličtině. Zemřel v roce 1935 v Athénách.
Konstantinos Zavitsianos
se narodil v roce 1878 na Korfu. Vystudoval práva v Athénách V roce 1910 byl zvolen 1. korfským poslancem. Ve věku 34 let se stal předsedouřeckého parlamentu. Vždy se snažil usnadnit život obyvatel na Korfu. Díky němu byly schváleny zákony prospěšné korfskému zemědělskému obyvatelstvu. Konstantinos Zavitsianos zemřel v Athénách 28.6.1951, pohřbený je na Korfu.
25ti letý Marinos Zampatis z Meganisi na Levkadě byl těžce zraněn na velikonoční sobotu 1996 při přestelce řecké námořní hlídky s albánskými obchodníky s drogami. Člen pobřežní hlídky Marinos Zampatis podlehl svým zraněním 28.4.1997. Jeho bysta stojí před budovou námořní policie v novém přístavu.
Spyros Plaskovitis
se narodil v roce 1917 na Korfu, kde žil do roku 1931. Studoval práva v Athénách a Paříži. Mnoho let pracoval jako soudce. V období řecké junty letech 1968-1972 byl pronásledován a vězněn pro svou odbojovou činnost. V letech 1977 až 1989 byl dvakrát zvolen členem Parlamentu. Spyros Plaskovitis vydal  několik románů, např. Přehrada, Město, Bouře a maják, Paní z výlohy a 6 sbírek povídek. Zemřel v Athénách v roce 2000. Socha spisovatele Spyrose Plaskovitise stojí v parku Paláce sv.Michala a Jiří.
Konstantinos Bukas
(1865-1939) jeden ze zakladatelů Pobřežní stráže řeckého námořnictva v roce 1919 a její první velitel. Jeho bysta stojí na náměstí ve starém přístavu.
22ti letý student geologie Kostas Georgakis se 19.9.1970  na náměstí Matteoti v Janově polil benzinem a zapálil. Pohřeb se konal v Janově a  po několika měsících bylo jeho tělo převezeno na řecké vojenské lodi na Korfu. Pohřben je  na 1. městském hřbitově.

 

Autor a foto: Hana Anthi

 

Bukas

 

KapodistriasSolomos

AndreadisTheotokisSamarasMavilisL.DurrellG.DurrellPlaskovitisZavitsianosBukasZambatisAdam

Vrailos

Guilford

Mantzaros

SchulenburgAthinagoras