Corfu Travel

Select Hotel

Payments by

Home Greece History of Greece
Království v Řecku

Nadvláda Turků v Řecku trvala víc než 4 století. V roce 1821 začal Osvobozovací boj Řeků proti Turkům, jako začátek byl v Patrasu na Peloponesu vyhlášen den 25.3.1821.

Během zhruba následujících 125 let došlo k osvobození Řecka.
V roce 1827 byl zvolen prvním guvernérem nově vzniklého řeckého státu Ioannis Kapodistrias. Zkušený politik byl ale 27.9.1831v Nafpliu zavražděn. Evropské mocnosti  Londýnskou smlouvou 7.5.1832  určily, že se Řecko stane dědičným královstvím a  jako první řecký  král  byl vybrán druhorozený syn Ludvíka I. Bavorského.
Sedmnáctiletý Otto přijel do Řecka, zatím jen částečně osvobozeného od Turků, v roce 1833 s početným poradním sborem tvořeným Němci. Řekové byli z politiky i vojska odstraněni. Státní půjčky Otto utratil za finančně nákladné vedení státu, placenou armádu a úroky. V roce 1843, kdy vláda vyhlásila bankrot a došlo k povstání, byl Otto nucen přistoupit k sepsání ústavy. Ústava z roku 1844 byla příliš konzervativní a k nepokojům docházelo i nadále.  Při povstání hradní athénské stráže  v roce 1862 byl Otto sesazen z trůnu a vyhoštěn ze země. Anglie vybrala nového řeckého krále, tentokrát  Jiřího dánského (1845 Kodaň-1913 Soluň). V roce 1863 tak byl na řecký trůn dosazen  Jiří I., který vládl nejdéle ze všech řeckých králů, 50 let. V roce 1864 byla uzákoněna demokratická Ústava, ve které se moc krále omezila, zákonodárnou moc dostal parlament.  Za manželku si  Jiří I. vzal neteř ruského cara Olgu. V roce 1868 se jim narodil syn Konstantinos (1868 Athény-Palermo 1923). V roce 1889 se Konstantinos oženil se Sofií, sestrou německého císaře Viléma II.a v roce 1913 nastoupil na řecký trůn jako Konstantinos I. Řecko zmítané v problémech (balkánské války, 1.sv. válka) v roce 1917 řeckého krále vyhnalo.  Konstantinos I. se vrátil po volbách v listopadu 1920 a vládl do roku1922, kdy  na ho na trůnu vystřídal jeho prvorozený syn Jiří (Athény 1890 - Athény 1947). Jiří II. na trůn nastoupil v roce 1922 a v roce 1924 bylo království v Řecku zrušeno, Jiří II. se uchýlil do exilu v Londýně.  Království v Řecku se obnovilo v roce  1935, Jiří II. se vrátil do Řecka. 4.8.1936 byla  nastolena diktatura Ioannise Metaxase.  Král Jiří II. odešel do exilu v roce 1941. Po osvobození v roce 1944 se  Jiří II. do Řecka vrátil a po jeho smrti v roce 1947 nastoupil na trůn jeho bratr Pavel  (1901 Athény - 1964 Athény) , jehož manželkou byla německá princeznaFrederika. Po smrti krále Pavla na trůn nastoupil jeho syn Konstantinos (1940 Athény). 24 letý Konstantinos II. byl pod silným vlivem své matky, nicméně jeho vláda netrvala dlouho, 3 roky. V roce 1967 byla v Řecku nastolena vojenská junta, řecký král opustil Řecko a když byla v roce 1973 junta potlačena, tak bylo království definitvně zrušeno a  zřízena republika.  Bývalý řecký král Konstantinos má  se svou ženou dánskou princeznou  Anne-Marií mají 5 dětí. Alexii (narodila se na KorfuMon Repo), Pavla, Nikolase, Theodoru a Filipa. Všechny děti mají řecká jména a mluví řecky. Bývalý řecký král Konstantinos se svého titulu nechce vzdát.

Autor: Hana Anthi