Corfu Travel

Select Hotel

Payments by

Home Greece Midea
Midea

Midea byla spolu s Mykénami a Tyrins jedním z nejvýznamnějších mykénských měst. Z archeologického průzkumu vyplývá, že oblast byla osídlena už v mladší době kamenné. K velkému rozvoji došlo v mykénském období (1600-1100 p.n.l.), i když koncem 13. stol byla Midea poškozena silným zemětřesením.

Akropol byla postavená ve dvou úrovních na kopci vysokém 268 m a po celá staletí byly viditelné zbytky kyklopských zdí. Tyto zdi byly dlouhé 450 m, široké 5-7 m a vysoké aspoň 7 m. Hlavní budovou tak jako i v jiných mykénských městech bylo tzv. megaro, kamenná budova s dřevěnými sloupy, které podpíraly střechu. Dále archeologové odhalili sklady, dílny, obytné domy, dvě vstupní brány a další a vykopali keramické, kamenné a kovové nádoby, nástroje, šperky, sošky a další.

Midea je hezky upravené archeologické místo, odkud je krásný výhled do okolí a které určitě stojí za to navštívit.  Je otevřeno denně kromě neděle a svátků od 8.30 do 15.00.

Autor: Hana Anthi