Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Korfu Mytologie
Mytologie

Nymfa Kerkyra byla jednou ze tří dcer boha řeky Asopa. Zamiloval se do ní mořský bůh Poseidon a protože chtěl s nymfou strávit klidné líbánky, přenesl ji na krásný, klidný ostrov. První obyvatelé ostrova  Fajákové na ostrov přišli zhruba ve 12. stol. p.n.l.- s vedoucím - králem Navsíthoem, otcem Alkinoa. Fajákové byli původně obyvatelé daleké Ypéreie a sousedi zlých  Kyklopů, od kterých chtěli pryč.

Proslulý krásou byl rozsáhlý palác krále Alkinoa, postavený uprostřed nádherné zahrady, kde hlídaly sochy psů ze stříbra, které vyrobil sám bůh Hefaistos. Palác měl  stěny z bronzu s pruhy skla azurové barvy, sloupy ze stříbra a dveře ze zlata. Proslulí byli také obyvatelé ostrova svou pohostinností.

Mýtus Jásona a Médei

Apollonios rhodský píše, že když se Argonauti vraceli z Kolchidy, pronásledovaní kolchidskými, přistáli v přístavu na ostrově krále Fajáků Alkinoa. Hned za nimi přistáli i pronásledovatelé. Protože ale nebylo dovolené podle tehdejšího kodexu cti, aby Argonauty napadli na cizím území, požádali kolchidští krále Alkinoa, aby jim vydal Medeu dobrovolně.  Král Alkinoos požádal o jeden den na rozmyšlenou.
Medea mezitím vyhledala královnu Areti a poprosila ji o ochranu. Královně Areti se Medea zalíbila, a tak se snažila přesvědčit svého muže, aby Medeu kolchidským nevydal.
Alkinoos se zamyslel a rozhodl takto: "Pokud je Medea panna - náleží svému otci, v opačném případě patří Jásonovi - svému muži." Areti neváhala, připravila vše potřebné ke svatbě a v noci se tajně uskutečnil sňatek Jasona a Medei.
Když se Alkinoos ráno dozvěděl o svatbě, rozhodl, že Medea patří Jasonovi a odmítl ji kolchidským vydat. A kolchidští, protože se báli vrátit do Kolchidy bez Medei, zůstali na ostrově také.

Odysseus

V Odyssee při návratu zpět po sedmi letech strávených u Kalypso, se bohové v Poseidonově nepřítomnosti dohodli, že je čas, aby se hrdina vrátil domů. Odysseus vyplul na svém voru, ale uviděl ho bůh moře Poseidon, rozhněvaný za oslepení Polyféma a rozpoutal strašlivou bouři. Odysseus by byl ztracen, kdyby mu nedala Leukothea svůj závoj. S pomocí závoje se Odysseus zachránil na pobřeží ostrova Fajáků, kde potkal královskou dceru Nausiku. Ta mu ukázala cestu do paláce svého otce Alkinoa, který ho přátelsky přijal  a s mnoha dary nechal odvézt lodí domů na rodnou Ithaku.
Kromě Odyssea na ostrov přijel také syn Priama Elenos. Přiiplul ke Kassiopi a protože přežil velkou bouřku a vlnobití, chtěl obětovat bohům jednoho vola. Ve chvíli, kdy kněz zvedal sekeru, aby usmrtil zvíře, polekaný vůl skočil do moře a přeplaval přes úzkou úžinu naproti. Elenos se svou lodí také přeplul na druhou stranu a na místě, kde naposled vydechlo obětní zvíře, založil nové město "Buthroton" neboli "poraněný vůl" (dnešní Butrint v Albánii). 

Autor: Hana Anthi