Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Korfu Historie
Historie
Prehistorie

Jonské ostrovy se vytvořily v nedávné geologické době.

více...
 
Starověk na Korfu

více... V roce 734 p.n.l. ostrov osídlili obyvatelé Korintu. Skupina politických utečenců pod vedením Chersikrata vyhnala původní obyvatelstvo

více...
 
Římské období na Korfu

více...Ve 3. stol. p.n.l. Kerkyra trpěla častými útoky pirátských kmenů. Illyrům nakonec v roce 229 p.n.l. podlehla.

více...
 
Korfu v byzantském období

více...V roce 450  ostrov Korfu ohrožovali Vandalové a o 100 let později ho dobyli Gótové pod vedením Totily.

více...
 
Nadvláda Anjou na Korfu

Po vítězné bitvě u Beneventa v roce 1266 byla se souhlasem papeže podesána smlouva,

více...
 
Benátská nadvláda na Korfu

více...Poprvé seBenátky Korfu zmocnily po 4. křížové výpravě v roce 1204, kdy křižáci dobyli Konstantinopol a rozdělili si Byzantskou říši.

více...
 
Obléhání ostrova Korfu Turky

 

více...25.8.1537 začal město Korfu na příkaz sultána Sulejmana I. velkolepého (1494-1566) obléhat admirál tureckého loďstva Barbarosa (1466-1546) v čele  vojska o síle 25.000 mužů.

více...
 
1.francouzská nadvláda

Dohodou Campo Formio dostalo Rakousko starý benátský stát a Francie Jonské ostrovy s protější řeckou pevninou (Butrint, Parga, Preveza).

více...
 
Ruská nadvláda

Po porážce Napoleona v námořní bitvě Abukir a tříměsíčním obléhání Korfu ostrov dobyl ruský admirál Ušakov.

více...
 
2. francouzská nadvláda

více...Napoleon v roce 1807 porazil Prusy a Rusy a podle smlouvy Tilsit z roku 1807 se znovu zmocnil Korfu a ostatních Jonských ostrovů.

 

více...
 
Anglická nadvláda

více...Na vídeňském jednání (po bitvě u Watterloo) bylo dohodnuto předání Jonských ostrovů

více...
 
Korfu za 1.světové války

více...Podle Londýnské smlouvy z 26.4.1914 byla řeckým ostrovům v I. světové válce zabezpečena neutralita.

 

více...
 
Incident na Korfu

více...Při příležitosti oslav 141. výročí vítězství Británie v námořní bitvě Trafalgar, došlo na Korfu k události známé jako the Corfu incident.

více...