Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Korfu Památky Kostely
Další kostely ve městě Korfu

altSamozřejmě nejcennějším kostelem pro obyvatele Korfu je kostel sv. Spyridiona, kde se uchovávají ostatky patrona ostrova. Kromě tohoto kostela ale existuje řada dalších významných kostelů.


Na náměstí Hrdinů Kyperského boje blízko náměstí Liston stojí hned tři kostely: kostel sv. Spyridiona, kostel sv. Jana a kostel Panny Marie Cizinců (Kyra Faneromeni). Název kostelu dali Korfané proto, že do tohoto kostela chodili na mši přistěhovalci z protějšího pevninského Řecka (Epiru).  Kostel byl postaven v roce 1689 a zvonice v 18. stol. V kostele jsou ikony malíře Emmanuela Tzane.  Dřevěný strop vymaloval N.Koutouzis v 18. stol. Dřevěné temblo je z roku 1875. 

Sv. Nikolaos Stařešinů (zač. 16.stol)
Jeden z nejbohatších kostelů, postavený začátkem 16. stol. rodinami šlechticů, stojí na ulici Sofia Dusmani  ve starém městě. Tento kostel sloužil jako metropolitní kostel do roku 1712.  Má nádherné vyřezané temblo. V tomto kostele byly až do roku 1725 uložené  ostatky sv. Theodory.  Tady byl také pokřtěn 14.12.1776 Ioannis Kapodistrias. Za I. sv. války sloužili srbští popové mše v srbském jazyce.

Kostel sv. Otců
Byl postavený v 16. stol. na počest 318 církevních hodnostářů, kteří se zúčastnili v roce 325  koncilu v Nikei.  Nad vchodem do kostela je deska s nápisem o opravě kostela  v roce 1768. V 19. stol kostelu patřilo mnoho domů  a obchodů ve městě.  Kostel byl zničen bombardováním za 2. sv. války.

Spyliotissa  (1577)
Metropolitní kostel sv.Theodory nad starým přístavem, trojlodní bazilika, nahradila starší kostel sv. Vlassia, který stál na stejném místě. Od roku 1841 slouží jako metropolitní kostel. V chrámu je mnoho vynikajících ikon Michaila Damaskina ze 16. stol.  a Emmanuela Tzane ze 17. stol. Nejcennější ikonou je oboustranná ikona Panny Marie Dimosiani z 15. stol. V kostele se uchovávají ostatky sv. Theodory. Císařovna byzantské říše Theodora se zasloužila o znovunastolení ikon. Ostatky sv. Theodory byly převezeny na Korfu 3 roky po dobytí Konstantinopole Turky. V roce 1486 věnoval Markos Kalochairetis ostatky sv. Theodory  korfskému lidu. 

Panna Marie Kremasti (15. stol) na stejnojmenném náměstí ve starém městě.
Patří k eptanisiotské škole. Z vnější narthexu se dochovala původní západní část. Výzdoba na vnější severní zdi. Mramorové temblo a velké ikony od Sperantza z 18. stol.

Chrám Pantokratora (zač.16. stol)
Kostel Pantokratora na ulici sv.Theodory ve starém městě je jednoduchý chrám eptanisiotské školy s částečně dochovanou zvonicí. Na vrcholu střechy je  socha anděla od Torrettiho ze  zač.18. stol. Mramorové temblo vymaloval Chrysoloras.

Kostel sv. Jana (15. stol.)
stojí na ulici Nikifora Theotokise, blízko u kostela panny Marie Cizinců. Byl postavený v 15. stol. jako jeden z prvních metropolitních chrámů Velkého protopapa v eptanisiotském stylu. Jednolodní bazilika s dřevěným stropem. Temblo s ikonami školy Tzane.

Kostel  Agion Panton (Všech svatých) 
Se nachází na stejnojmenné ulici, vedoucí z  Liston na náměstí Vrachlioti. Kostel nechal postavit mnich Jeremiáš Sporos  a později po jeho smrti ho zdědili jeho příbuzní. V roce 1826 byl z příkazu anglických místodržitelů stržen malý kostel před vchodem do Nové pevnosti zasvěcený Panně Marii Vlachernon. Tento kostel patřil cechu řezníků, kteří dostali náhradou zchátralý kostel Všech svatých. Řezníci rozhodli, že každý den jeden z nich odevzdá do společné pokladny obnos za jednu kýtu, a tak brzy shromáždili peníze na opravu kostela.

 

Kostel Tenedu (zač. 18. stol)
Postavený na místě staršího kostela kláštera Tenedu. Jednolodní bazilika s dvojitými postranními kaplemi renesančního typu s kopulí nad oltářním prostorem.  Připomíná Duomo ve Florencii. Věžovitá zvonice.

Kostel sv. Athanasia (18. stol)
stojí na  poloostrově Kanoni, blízko starověkého chrámu Artemis.

Klášter sv. Theodorů
Ženský klášter je zasvěcený sv. Theodorovi  Stratilatis (vojevůdce) a Theodorovi Tironas.  Byl založený v 17. stol, ale kostel tohoto kláštera  je částí starokřesťanské baziliky, postavené z opracovaných kamenů starověkého chrámu Artemis z 5. stol. Nad vchodem do chrámu je mramorová deska  s erbem anglického místodržitele Maitlanda, který klášter vrátil. Za francouzské nadvlády byl totiž klášter zabaven. Vojáci ho používali jako ubytovnu a vězení. Vykopali také příkop na východní straně chrámu a tím byly odhaleny ruiny chrámu Artemis.

Klášter Platitera (1714)
stojí na silnici Ethniki Palaiokastritsas, když vyjíždíme z města za starou nemocnicí. Už z dálky je vidět věžovitá zvonice z roku 1864, která se tyčí nad hlavním vchodem. Za vchodem je klášterní nádvoří s podloubím na třech stranách a kašnou uprostřed. Bohatá výzdoba uvnitř kostela (díla Kantounise, Koutouzise) s pozlaceným dřevěným vyřezávaným temblem a významnými ikonami (Tzane, Poulakis, Klontza) ze 17. stol. Hrob Ioannise Kapodistria.

Klášter sv. Františka (zač.13. stol.)
je katolický kostel, jehož nejstarší část ze 13. stol se částečně dochovala u kaple sv. Anděla. Nynější podoba kostela je z 17.-18. stol.

Chrám sv. Jakuba (Duomo)
Katolický kostel, sídlo katolického metropolity od roku 1632. Byl zrekonstruován po bombardování v roce 1943. Barokní štít s gotickou věží  a vysokou zvonicí.

Autor: Hana Anthi

Sv.Spyridion

Metropolitní kostelPlatiteraSv. NikolasKremastiKaputsiniSv.Antonios a AndreasPantokratorasPantokratorasSv.ParaskeviYpapantiSv.JakubSv.SofieTenedosAnglikánský kostelPantokratoras