Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Korfu Památky Angelokastro
Angelokastro

alt

Vrchol s pevností  Angelokastro (Andělokastro) se vypíná  na severozápadním pobřeží Korfu, kousek od Paleokastritsi, ve výšce 330 m nad mořem.

Dostanete se sem z vesničky Krini, která je kousek za vyhlídkou Bella Vista.
Angelokastro je výhodně postavené na strmém kopci chráněném ze tří stran od moře. Počátek stavby opevnění spadá pravděpodobně do 6. stol., kdy v době vlády Justiniána byly na mnoha místech říše stavěny obranné zdi. Jako pevnost byla Angelokastro postavena poprvé v době vlády despoty (vládce) Epiru Michala Angela Komnyna Duka (1204 -1215), podle něhož také dostala svůj název. Podle jiného podání název Angelokastro je odvozen od názvu starokřesťanské baziliky zasvěcené archandělům sv. Michalovi a Gabrielovi, která stála na stejném místě, kde se dnes nalézá kostelík také zasvěcený sv. archandělům.
První písemná zpráva o pevnosti Angelokastro se dochovala z roku 1272, kdy byla pevnost dobyta a spolu s celým ostrovem se stala až do roku 1386 vlastnictvím rodu Anjou. Potom Korfu přechází do rukou Benátek. Po celé období benátské nadvlády byl na dobu 1 roku jmenován velitel Angelokastra, vždy šlechtic, s titulem „kastelán“. V roce 1571 při útoku Turků se  do pevnosti uchýlilo na 4.000 obyvatel okolních vesnic.
U vchodu do pevnosti se dochovala obranná bašta a uvnitř pevnosti několik studní z období benátské nadvlády. Pevnost byla zásobována vodou ze tří podzemních nádrží. Na vrcholku kopce v blízkosti kostelíka jsou zřetelně vidět 4 hroby. Kostel sv. archandělů byl postavený v roce 1784, uvnitř je mramorové templo, pravděpodobně ze starší stavby. Úzká stezka nás zavede k platanu a kostelíku sv. Kyriaki vyhloubeném ve skále. Uvnitř se dochovaly dvě malby na stěně z 18. stol. Jedna představuje Pannu Marii s Ježíškem a druhá Krista. I tady je mramorové templo, které pochází ze staršího chrámu.

Autor: Hana Anthi

altaltaltaltalt

altaltalt