Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Řecko Argos
Argos

Archeologické místo v Argosu se skládá ze dvou částí. Je přerušené silnicí, kterou se z Argosu vyjíždí do Navplia. Na jedné straně je starověká agora, kde jsou před každou památkou názorné cedule.
Na druhé straně je krásně dochované divadlo a zbytky lázní.
Archeologické místo Argosu prostě musíte vidět.

Vstup zdarma.

Agora

Prohlídka agory začíná u Heroon, kde v blízkosti chrámu Apollona po celá staletí plál oheň (F) na počest padlých bojovníků z války proti Thébanům.
Koncem 4.stol. p.n.l. byla založena v severní části agory stoa (K), kde byly dílny řemeslníků. V blízkosti bylo postaveno tzv. „divadlo agory“ (O) se sedadly pro 80 osob, kde se konaly slavnosti. V 1. stol. n.l. byla na místě stoi (K) zničené požárem postavena větší budova se sloupořadím (KR).
Ve 2. stol. p.n.l. byl na sever od atletické dráhy (S) postaven velký pomník( D) . Jenom jeho podstavec měřil 3,65 m x 2,10 m. Ve 3 stol. n.l.tady byl postaven malý chrám (D*).
V 1. stol n.l. byl postaven kruhový tholos (R) s 8 korintskými sloupy. Celý tholos byl z mramoru. Tato krásná stavba byla zničena v 6. stol vpádem Slovanů.
V blízkosti byl odhalen čtverhranný podstavec (M) z mramoru o rozměrech 6,2 x 6,2 m, postavený ve 2. stol. n.l., sloužil pravděpodobně jako hrobka.
Na východ od zastřešeného sloupořadí byla postavena ve 2.polovině 5. stol.p.n.l. velká podlouhlá budova (P) se třemi stoami okolo. Severní stoa měla 40 dorských sloupů o délce 83 m a šířce 5,6 m. Východní stoa měla 11 sloupů a na místě západního sloupořadí zatím nebyl proveden archeologický průzkum. V 1. stol. n.l. v této budově byla palaistra (PG). V Argosu v té době stály tři tělocvičny (gymnasia). Ve 3. stol. n.l. jsou v severním sloupořadí obchody (PR) a na západní straně lázně (PT).
Čtverhranné nymfaio (C) bylo postaveno z cihel v letech 150 – 200 n.l.. Zvnějšku byly cihly omítnuté mramorovým práškem a kašna byla postavená celá z mramoru.
Dráha (S) vedla od západu na východ. Měla délku 300 starověkých nohou (angl. feet), neboli 88,99 m a šířku 18 m. V západní části byly nalezeny zbytky startu. Atletická dráha musela mít 16 drah. Byla postavena ve 4. stol. p.n.l. a trénink atletů byl zrušen ve 2. stol. n.l.
Čtverhranná budova (SH) o délce strany 32 m je dosud nejstarší budova vykopaná na agoře (475 – 450 p.n.l.). U vchodu bylo 15 dorských sloupů a uvnitř 16 jonských sloupů. Pravděpodobně sloužila jako Vulevtirio (radnice) města Argos.

 Divadlo

Divadlo ze 4. stol. p.n.l. vytesané ve skále mohlo pojmout 20.000 diváků. Patřilo k největším ve starověkém Řecku.

Nad divadlem začíná stezka, která vede ke kašně (Nymphaeum), Soudu („Kriterion“) a Hadrianovu vodovodu.
Po cestě uvidíme nalevo reliéf vytesaný ve skále (1), řadu nádrží a vodovodních trubek (2 a 3). Nymfaio byla kašna postavená ve 2. stol. n.l. za císaře Hadriána. Východně od kašny se nacházela nezastřešená budova, která sloužila od 6. stol. p.n.l. až do 3. stol. p.n.l. jako městský soud. Dál na sever stezka pokračuje k Hadriánovu vodovodu , který přiváděl vodu z Kefalovrysu, potrubím vodu rozváděl ke kašnám a zásoboval tak město vodou.

 

 Lázně Argosu

Ještě dnes se dochovala 11 m vysoká cihlová zeď římských lázní v Argosu. Na tomto místě původně stála svatyně zasvěcená egyptské Sarapi ze 2. stol. p.n.l.

Za vlády císaře Hadriana (117-136 n.l.) byly na místě postaveny lázně zasvěcené Asklepeiovi. Postupně byly vybudovány velké veřejné lázně. Velká místnost s klenutým stropem (A) sloužila k setkáním, shromažďování. Z hlavní místnosti (B1) návštěvník šel do podlouhlé šatny, kde kolem dokola byla lavice (D). Přes symetrické místnosti (E1 a E2) se šlo do „studených lázní“ frigidarium (F). Odtok vody byl pod dlažbou. Místnost byla zdobená zelenými mramorovými sloupy s bílými korintskými hlavicemi a ve výklencích ve stěnách stály sochy bohů a hrdinů. Dál byla malá místnost (H) a (G) a odtud se šlo do vyhřívaných lázní, které tvořily tři velkolepé místnosti (C1, C2 a C3) se dvěma nebo třemi vanami. Pod podlahou byly cihlové sloupky, kde proudil horký vzduch. Podlaha v lázních byla z mramoru a mozaiky a svědčí o luxusu těchto lázní.
Na západní straně od lázní byla palaistra a na východní straně monumentální schodiště.

Lázně byly v provozu až do 5. – 6. stol. n.l.

Autor: Hana Anthi