Corfu Travel

Výběr hotelu

Payments by

Home Korfu Historie Nadvláda Anjou
Nadvláda Anjou na Korfu

Po vítězné bitvě u Beneventa v roce 1266 byla se souhlasem papeže podesána smlouva,

podle které svržený císař Konstantinopole Balduin II. přenechal Karlovi z Anjou  císařská práva trůnu, ponechávajíc si pro sebe Konstantinopol, ostrovy Lesbos, Samos, Chios a Kos. Na potvrzení této dohody byla provdána  dcera Karla z Anjou Beatrice se synem Balduina Filippem. Navdvláda Anjou na Korfu trvala 120 let od roku 1267 do roku 1387. V období nadvlády rodu Anjou byly ortodoxní kostely přeměněny na katolické a jejich majetek zabaven. Tehdy bylo zřízeno katolické arcibiskupství. Odpor obyvatelstva  byl obrovský, a tak Karel I. Anjou ortodoxní církvi povolil duchovního zástupce, tzv. Velkého protopapa. Správa ostrova byla převedena na vícekrále a rozdělena na 4 správní oblasti. Pozemky místní aristokracie byly zabrány  a rozděleny rodině a přátelům Anjou. Tím byla místní aristokracie na ostrově zlikvidována.
V tomto období se začínají na ostrov usazovat Židé a v polovině 14. stol. se ve městě utvořila židovská čtvrť. Současně byl vytvořen zvláštní lénní statut pro cikány, kteří přicházeli z Epirusu. Za doby nadvlády rodu Anjou byl postaven ve 14. stol.  na poloostrůvku, kde nyní stojí Stará pevnost, hrad na vyšším kopci blíž města a nazván Nový hrad anebo Hrad vnitrozemí.